Matr. nr. 23a og 23b (106)

Nørregade 14-16 2015

Smed Jens Jensen køber grunden af Niels Asp Geertsens enke, Karen Marie Mortensen i 1860 og bygger hus med smedie. Huset er registreret i brandforsikringsprotokollen, men findes ikke i de taksationsprotokoller, der er tilgængelige. Det var grundmuret med tegltag. Grunden er ubebygget før dette tidspunkt, og hørte oprindeligt til Mølgaards Sandskjær (hvort der blev skåret græstørv til dæmpning af sandflugten). Jens Jensen var født i Vester Brønderslev. Inden han byggede hus i Løkken var han blevet gift med Else Birgitte Marie Sørensen fra HJørring. Hun dør i 1870 kun 38 år gammel og han får en husbestyrerinde til at tage sig af de 5 børn. Jens Jensen dør i 1892 og arvingerne sælger i 1894 huset til fisker Lars Jørgen Pedersen, der kom fra Ingstrup.

Ved folketællingen i 1901 bor fisker Niels Valentinusen i en del af huset. Ejendommen bliver i 1903 udstykket i matr. nr. 23a (højre halvdel) og 23b (venstre halvdel). 23b sælger Lars Jørgen Pedersen til Bertha Marie Jensen, der sælger den videre til fisker Jens Jensen i 1906. Han bor der indtil 1955, hvor han sælger til Poul Elias Jensen.

23a bliver Lars Jørgen Pedersen boende i, og ejer helt til 1954, hvor han sælger til Marius Thirup. Den ekstra etage på huset er bygget i nyere tid.