Matr. nr. 121i

Norgesgade 8 i begyndelsen af 1970'erne

Grunden er sammenlagt af matr. nr. 89a og matr. nr. 121i. Matr. nr. 89a er den nordlige del af matr. nr. 89, der blev udstykket i 89a og 89b i 1920. Ejer på det tidspunkt var Theodor Sand. Han sælger matr. nr. 89b og beholder selv matr. nr. 89a. I 1924 køber han et nedlagt areal af den gamle adgangsvej til stranden (Sverigesvejs forlængelse) af kommunen udmatrikuleret i 1924. Ifølge BBR opføres det hus, han bygger på grunden, i 1917. I så fald bygger han det, inden han får skøde på det gamle vejareal, som en del af huset er opført på. Men det kan godt være tilfældet. Sverigesvejs forlængelse blev ikke brugt mere som vej til stranden, efter anlæggelsen af Sdr. Strandvej som ny strandvej i 1905-06, og henlå formentlig tilsandet. Hans inddragelse af vejarealet kan være sket i forståelse med kommunen. Huset må i alt fald være færdigbygget i 1920, hvor han sælger det hus, han hidtil har boet i (matr. nr. 89b). Ellers ville han vel ikke sælge dette hus.

Anne Kathrine Sand arver huset i 1934 og Doris Oline Sand arver i 1971. Matr. nr. 89a og 121i sammenlægges matrikulært i 1950.