Matr nr. 20 ap Furreby

Ndr. Strandvej 3B 2015

Grunden er med i den første udstykning i 1883. Fisker Anders Peter Jensen får skøde på grunden i 1888 af Søren Jensen Mølgaard. Der ligger på det tidpunkt allerede et hus tilhørende Anders Peter Jensen på grunden, og skødet er en formalisering af en tidliger mundlig indgået handel. Formålet er, at køberen får ejendomretten tinglæst. Om der har boet nogen i huset før Anders Peter Jensen vides ikke, men det er nok mest sandsynligt, at huset er bygget, da grunden blev udstykkett i 1883.

Anders Peder Jensen dør allerede i 1889 - han drukner. Enken sælger i 1892 ejendommen til fisker Lars Christian Jensen, der sælger den videre til arbejdsmand Christen Christensen i 1899. Christen Christensen dør i 1901. Enken, Ane Ejlertsen, sælger til Andreas Carl Christensen Holm i 1908. Hans kone sælger i 1914 ejendommen til Niels Kjærsgaard, da er manden bortkommen. Senere ejere er Anine Madsen og hendes mand Niels Jensen 1917-1919, Alfred Sørensen 1919-1938, Jens Arthur Jørgensen 1938-1942, Gunnar Eriksen Sloth 1942-1960.