Ndr. Strandvej 4

Matr. nr.19b Furreby

Søren Christen Jensen køber matr nr. 20at af Marie Jensen, Søren Jensen Mølgaards Enke, i 1886 og matr. nr 19 b af Møller Christen Clemmensen i 1888. Han udstykker senere jorden i 3 parceller. De to vestligste sælger han til Christian Christensen i 1890 og Anton Marinus Christensen i 1906. På det 3. stykke, der senere bliver til matr. nr. 19b bygger han selv hus formentlig omkring 1890.

Søren Chr. Jensen blev også kaldt Søren Severin Jensen. Han var fisker og dør i 1907, men enken, Christine Jensen bliver boende i huset til sin død i 1945. Arvingerne sælger huset tll Anne Marie Jensen og Ane Kirstine Hansen. Josefine Dorthea Jensen arver det i 1958. Hun sælger til Poul Andersen i 1968.

Ndr Strandvej 4 1996