Matr nr 44a, 44 og 45(12-63/12-64)

Matr. nr. 44 og 45 bag ved mejeriet o. 1933

På grunden lå Mikkel Grønbechs fæstehus, som sognepræsten i Børglum Johan Chr. Albrechtsen efter Mikkel Grønbechs død sælger til Christen Hansen Flørnæs i 1809.  Mikkel Christensen har boet i huset fra før 1787, hvor han er registreret i folketællingen og boede sammen med sin første kone Kirstine Kristensdatter. Hun dør og Mikkel Grønbech gifter sig i 1794 2. gang med Johanne Marie Christensdatter.  De to er bedsteforældre til Thomas Grønbech, der byggede Johanne Grønbechs hus i 1855 (nu Løkken Museum). Mikkel Grønbech dør i 1808.

Christen Hansen Flørnæs, der køber huset, havde en skudehandlergård på torvet (senere matr. nr. 73 og 74), som han sælger  til Peder Mortensen Møller. Han er kun 48, da han sælger skudehandlergården, så det er formentlig af økonomiske grunde. På sine gamle dage, i 1833 sælger Christen Hansen ejendommen til svogeren sognepræst i Harritslev, Jens Weise. Det er givet vis for at rejse penge til at leve for, for han og konen Ane Margrethe Weise bliver boende i huset. Christen Hansen dør i 1836, hvorefter hans enke overtager huset. Hun dør i 1844. De dør begge som almisselemmer.

Efter Ane Margrethe Weises død sælger Jens Weise i 1845 huset til Peder Christian Christiansen og Peder Christophersen Bast, der hver køber halvdelen af huset. De to dele handles på samme dag og de takseres og brandforsikres efterfølgende i 1848 også på samme dag (vis) (vis). Begge huse var på 5 fag og opført af bindingsværk med udskud på nordre side, klinede vægge og stråtag. De var også indrettet ens, med en stue 3 kamre, gang og køkken.

Peder Christiansen var søn af skomager Christian Mortensen, der boede i matr. nr. 57 ved siden af. Han var sømand, da han købte huset og blev senere skipper og fisker. Han blev udnævnt til dannebrogsmand. Peder Bast var søn af skrædder Christopher Bast, der også boede meget tæt på, i matr. nr. 62. Han var skipper på flere Løkken skuder og købte selv skib.

Peder Christiansens del af huset takseres igen i 1854, hvor det er forlænget til 8 Fag og har fået grundmur i søndre side (vis). Det var indrettet med gang, dagligstue, gæstekammer, spisekammer, sovekammer, køkken samt aftægtsbolig. De indretter aftægtsboligen til konens mor, og efter hende lejer de den ud. I en periode bor datteren med familie i den. Huset får i 1871 matr. nr. 44. I 1880 dør Peder Christiansens kone Christiane Kjeldsdatter, og han får Karen Margrethe Jensen som husholderske. Hun bliver boende i huset efter Peder Christiansens død i 1892 og ernærer sig ved at holde pogeskole, rulle for folk og leje en del af huset ud.

I 1907 køber Karen Margrethe Jensen ejendommen af Peder Christiansens arvinger, og udstykker den i to parceller matr. nr. 44a og 44b. Matr. nr 44b omfatter en skrå tilbygning mod syd til det oprindelige hus, hvornår den er kommet til er lidt usikkert, men den ser ud til at være der i 1871, hvor det første matr. kort over Løkken tegnes, d.v.s. at den er bygget i Peder Christiansen tid. Matr. nr. 44 b sælger Karen Margrethe Jensen med det samme. Den har skiftende ejere, indtil montør Niels Jensen Thomsen køber den i 1917. Han bor der med sin familie indtil sin død i 1956. Matr nr 44a sælger hun i 1909. Også den har skiftende ejere, indtil den i 1918 sælges til Andelsmejeriet Løkken, der inddrager den til mejeriformål.

Peder Basts del ad dobbelthuset takseres 2. gang i 1852, hvor det har fået grundmur i søndre side og østre ende, og hvor det er udvidet med en tilbygning mod nord (vis). Det står her i taksationsprotokollen, at det oprindelige hus er en ældre betydeligt forbedret bygning, og at tilbygningen er ny og opført af gode materialer. Ejendommen får i 1871 matr. nr. 45. Peder Bast dør i 1879. Efter hans død overtager sønnen Carl Christian Bast ejendommen. Men han går konkurs i 1886, og ejendommen købes af Peder Mortensen Asp og Mouritz Winther, der dog hurtigt sælger den videre til fragtkusk Jens Andreas Thomsen.

Ejendommen opkøbes i 1902 af hotelejer Carl Elias Christensen og lægges mere eller mindre sammen med Gæstgivergaarden. Huset bruges bl.a. som bolig for staldforpagteren. Margrethe Søborg beholder matr. nr. 45, da hun i 1931 sælger Hotel Klitbakken, som Gæstgivergaarden nu var kommet til at hedde. Hun udstykker den i 1942 i 2 parceller, matr. nr. 45a og 45b, og sælger 45b til Andelsmejeriet Løkken, der inddrager den til mejeriformål. Matr. nr. 45a beholder hun og sælger sammen med konditoriet til Svend Hansen, 1952.

Matr. nr. 44a og 45b sammenlægges i 1950 matrikulært til 44a. Senere lægges også matr. nr. 44b og 45a under 44a.