Matr. nr. 41 og 42 (12-66)

Matr. nr. 40 og 41 (midt for i baggrunden) set fra klitten o.1905

Christen Sørensen Krogsgaard, køber i 1839 de 4 østligste fag, af Mette Jensdatters hus, der oprindeligt var en del af stuehuset i Niels Jacobsens skudehandlergård, og som Mette Jensdatters Mand, Jens Baltzarsen havde købt af Niels Jacobsen enke, Karen Simonsdatter i 1820. Christen Krogsgaard havde på det tidspunkt allerede boet til leje i huset i flere år formentlig fra før 1830. Han var snedker og født i Saltum og konen, Frederikke Amalia Madsen i Korsør. 

Huset takseres og forsikres i 1848 (vis). Det var på 8 fag med udskud mod nord og opført i 1-stens grundmur på nær 5 fag mod nord, der var i bindingsværk med klinede vægge. Taget var tækket med strå. Krogsgaards byggede i 1852 en tilbygning på 6 fag i vinkel mod nord til tørve- og materielhus (vis).

I 1858 sælger Christen Krogsgaard den østligste halvdel af huset med en del af udhuset og tilhørende grund til datteren Dorthea og svigersønnen Christian Martinus Bast, der netop var blevet gift. Christian Bast var søn af Christoffer Bast og skipper. Ved matrikuleringen i 1871, hvor begge familier stadig bor i huset, får Christen Krogsgaards del matr. nr. 41 og Christian Basts del matr. nr. 42. Christen Krogsgaard dør i 1877 og enken Frederikke Amalie Madsdatter sælger i 1880, sin halvdel af huset til svigersønnen, der så ejer hele huset. Hun bliver boende på aftægt til sin død i 1893 90 år gammel.

Matr. nr. 41 ombygget til autoværksted i 1950'erne

Christian Martinus Bast dør i 1897 og enken Dorthea Krogsgaard bliver boende i huset (matr. nr. 41 og 42) indtil sin død i 1903. Kort tid inden hun dør, sælger hun huset til sønnen Valdemar Bast, som ikke selv bor der. Han var gift med Johanne Mortensdatter, og de bor hos svigerfaren købmand Michael Mortensen. I stedet for bor søsteren Ida Frederikke Bast i huset sammen med sin mand former Anders Jensen. Anders Jensen overtager huset i 1934. Huset bliver senere ombygget til autoværksted.

Matr. nr. 41 og 42 sammenlægges i 1950 matrikulært til matr. nr. 41.