Artikelindeks

Matr. nr. 40 (12/-18/12- 47)

Mikkels Hus er det ældste hus i Løkken. Det var oprindelig en del af stuehuset i en skudehandlergaard, der kan føres tilbage til 1719. Det år købte Hans Klitz "en Sandbanke" i Løkken af præsten Ejler Chr. Dyssel i Vrensted. Hans Klitz havde været rytter i major Claudis kompagni i Vrensted og flyttede til Løkken for at ernære sig som skipper. På grunden byggede han et hus. I 1734 solgte han sit hus til Chr. Mathiasen, ejer af Sdr. Risager i Jetsmark sogn. Denne solgte umiddelbart huset videre til broren Niels Mathiasen, der blev skudehandler i Løkken. Niels Mathiasen der også blev kaldt Niels Mathiasen Wrensted udbyggede huset til en skudehandlergård. Han døde i 1750 på en rejse, formentlig til eller fra Norge. Enken Kirstine Jensdatter giftede sig efterfølgende med skudehandler Jens Olufsen. Han købte i 1759 en grundstykke på 10 favne (kvadratfavne) beliggende på begge sider af ejendommen af Rønnovsholms ejer, formentlig for at få plads til at udvide. Jens Olufsen døde i 1768 og Kirstine Jensdatter giftede sig i 1772 med Niels Jacobsen, der var 30 år yngre end hende. Hun døde i 1775, 67 år gammel.

Niels Jacobsen, der havde overtaget skudehandlergpården via sit giftemål med Kirstine Jensdatter, giftede sig i 1778 2. gang med Karen Simonsdatter. Da Niels Jacobsen døde i 1787, var boet insolvent, og der blev derfor ingen arv til enken og børnene. Karen Simonsdatter købte gården af boet til vurderingsprisen 60 rigsdaler, og blev boende her med sine 3 børn og sin gamle mor. Gården bestod af et stuehus på 14 fag og et udhus på 10 fag. På trods af den manglende arv efter manden, klarer hun sig tilsyneladende godt økonomisk. Da hun får gården brandforsikret i 1804, er stuehuset blevert udvidet til 18 fag og udhuset til 13 fag, og der er kommet et tørverhus på 5 fag til (vis). Hele gården vurderes nu til 840 rigsdaler. Karen Simonsdatter sælger i 1820 9 fag af stuehuset til Jens Baltzersen og udhuset til forvalter Wúrtz ved Børglum Kloster. Hun dør i 1828 80 år gammel. 

Mikkels Hus 2015

Jens Baltzarsen var skoleholder i Fyrreby, men havde opgivet at være lærer og var blevet fisker. Han drukner imidlertid kun 2 måneder efter huskøbet under fiskeri, og det er derfor reelt hans enke Mette Jensdatter, der bliver den nye ejer af huset. Hun ernærer sig efter mandens død som spinderske og åbenbart også lidt som privatlærer (hun læser for børn) og så lejer hun en del af huset ud. Mette Jensdatter var født i Furreby som datter af gårdmand Jens Steensen og Maren Jensdatter. I 1839 sælger hun de 4 østligste fag af huset med tilhørende grund til Christen Krogsgård. Denne del får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 41. Mette Jensdatter del får matr. nr. 40. Denne del er på 7 fag opført i bindingsværk med udskud (udrykket ydervæg og forlænget tag) og stråtag. Huset takseres til brandforsikringen i 1836 (vis) og igen i 1854 efter en større isatndsælles (vis). Mette Jensdatter dør i 1854.

Efter Mette Jensdatters død køber murer Laurits Martinus Christensen det i 1855 af sønnen Jens Steen, der var eneste arving. Laurits Christensen får huset takseret igen i 1856 efter yderligere ombygning. Det er mest indretningen der ændres, og så bliver bindingsværket mod syd erstattet af grundmur (vis). Efter de to ombygninger er huset totalrenoveret med nyt tømmer og nyt murværk men stadig med stråtag. Det er med den fremtræden huset er bevaret i dag, grundmur mod syd og bindingsværk mod nord, blot er lerkliningen i murfelterne i bindingsværket erstattet med brændte mursten.

Laurits Martinus Christensen dør i 1868 i en alder af kun 37 år. Enken Abigael Knudsen overtager det. Abigael Knudsen gifter sig i 1874 med Christian Christensen Tversted, og de sælger huset til skipper Carl Christian Bast, der ikke selv flytter ind i det, men har lejere. Han sælger i 1880 videre til Mikkel Christensen. Mikkel Christensen var født i Vidstrup og flyttede til Løkken i 1867 fra Lønstrup. Han var oprindeligt skibstømrer, men begyndte også at fiske, og blev medhjælper i sønnens fiskeeksportforretning, da denne blev etableret. Han var desuden en dygtig fiskekonservator og deltog i fiskeriudstillinger både i Danmark og i nabolandene. Inden han købte Mikkels Hus boede han i den sydlige del af Løkken.

Sønnen Christian Mikkelsen, der var født i Lønstrup i 1855, stod i købmandslære i Løkken og startede i 1883 sin egen fiskeeksportforretning i Hjørring. I 1886 flyttede han til Frederikshavn og begyndte at eksportere hummere til Tyskland. Allerede på dette tidspunkt voksede forretningen stærkt, men udviklingen tog dog først rigtig fart, efter han i 1885 flyttede til København. Den fattige fiskersøn blev fiskehandler af internationalt format. Hovedforretningen var i København, men med filialer i USA og Bruxelles, og i 1923 flyttede han fast til sidstnævnte sted. Han kaldte sig Kristian Mikkelsen Vendsyssel og skænkede Vendsyssel Plantage til Løkken.

Efter farens død overtager Kristian Mikkelsen Vendsyssel i 1903 huset. Det får en gennemgribende istandsættelse i 1907, så det står som ”den smukkeste Villa i gammel nordisk Stil", og Mikkelsen Vendsyssel ”har herved sat sin Fader et pænt Minde” Citaterne er fra en omtale i Vendsyssel Tidende den 20.7.1907. Det er her, huset får navnet Mikkels Hus, og det er her grunden lægges til den fine bevaringsstandard, huset har i dag. I 1923 overgår huset til hans fiskeeksportfirma. Hans arvinger sælger i 1944 huset til Ingemann Eskildsen, der var smed og bror til artisten Bernhard Eskildsen (Bernardi).