Matr nr 60

På grunden har med ret stor sandsynlighed ligget den vestlige del af stuehuset i Niels Jacobsens skudehandlergård. Fisker Enevold Sørensen Møller bor på stedet i et hus fra og med o. 1821, men da han ikke har haft skøde på ejendommen, og den ikke optræder i skøde- og panteregistret før efter hans død, haves ikke nærmere oplysninger om det hus, han boede i. Det kan være en ombygget del af det gamle stuehus, eller et hus han selv har bygget, efter det gamle hus er revet ned. Kort inden sin død forærer han ejendommen til sin datter Ane Enevoldsen Møller, der var væverske, og som havde passet og forsørget sine forældre de seneste 9 år. Moren Johanne Marie Madsdatter dør i 1850 og Enevold Sørensen Møller i 1852. Ane Enevoldsen Møller sælger i 1853 huset til murer Simon Pedersen, og det er i skødet fra denne handel, det er oplyst, at Enevold Sørensen Møller har ejet og boet på stedet i over 32 år.  

Simon Pedersen var født i Tårs og kommer til Løkken i slutningen af 1840’erne. Før han køber huset på matr. nr. 60 bor han i østbyen. Simon Pedersen bor også i huset i 1871. På det tidspunkt bor datteren og hendes mand rebslager Jørgen Nissen med 3 børn der også. Der findes ikke oplysninger om huset i brandforsikringsprotokollerne, så det har sikkert aldrig været forsikret. Simon Pedersen dør i 1873 og enken Karen Sørensdatter i 1880. Huset overgår herefter til datteren og svigersønnen dog uden tinglyst adkomst. Datteren Caroline Simonsdatter dør allerede i 1884. Hendes mand får det økonomisk svært, han dør på Fattiggården i Skjøttrup i 1896. Huset er ubeboet eller revet ned ved folketællingerne i 1901 og 1906. Det er i alt fald borte i 1910, viser et billede fra den tid. Grunden overtages på et eller andet tidspunkt af slagter Christian Nielsen Bæk, men også uden tinglyst adkomst. Det ordnes først i forbindelse med, at hans enke får tilladelse til at sidde i uskiftet bo i 1920.

Den nordlige del af grunden frastykkes senere som matr. nr. 60b.

Matr. nr. 61 og 62 

På grunden lå oprindeligt 3 fag af den ladebygning, forvalter Würtz køber af Karen Simonsdatter i 1820, og som havde tilhørt Niels Jacobsens skudehandletgård. Würtz sælger i 1821 de 3 fag og grunden til Skrædder Christopher Bast. Christopher Bast var født i Aalborg i 1800. Han bliver i 1821 gift med Gurri Pedersdatter en søster til skrædder Niels Kaastrup og skipper Mogens Kaastrup. Hun var også skrædder. Christoffer er sikkert kommet til Løkken som skræddersvend og har enten arbejdet for Niels Kaastrup eller en anden skrædder i byen, og har der mødt Gurri. Hun var 6 år ældre end ham og havde som 20 årig fået et barn med en gift skipper fra Arendal, som var på besøg i Løkken. Huskøbet er selvfølgelig udløst af hans giftemål. Chrisopher Bast er stamfader til Basterne i Løkken.

Den grund, som fulgte med i handlen tll Christopher Bast i 1821, omfattede formentlig både senere matr. nr. 61 og 62. Men ret hurtigt efter han har købt ejendommen, må han have solgt den østlige ubebyggede del (senere matr. nr. 61) til Christen Pedersen Vittrup, for han optræder i 1823 på en tvangsauktion over et 2 fag hus med grund tilbygget skrædder Basts hus. De 2 fag købes af fisker Peder Christian Pedersen. De to husdele bliver formentlig udvidet lidt i forbindelse med senere ombygninger. Og på matrikelkortet fra 1870 kan man se, at Christopher Basts hus bliver adskilt fra huset på matr. nr. 63. Det sker formentlig allerede i forbindelse med ombygningen fra lade til bolig. Peder Christian Pedersen drukner i 1844, sammen med 3 andre fiskere fra Løkken. De kom væk fra de andre fiskere under en pludselig opstået storm, og dukkede aldrig op igen. Hans enke Johanne Marie Pedersen bliver boende i huset og bor der stadig i 1871.

Klithavevej 6 i midten til højre i 1920'erne

Hun dør i 1873, og efter hende overtager Christoffer Basts sønnesøn, Carl Pedersen Bast hendes hus. Han overtager også Christoffer Basts del, da denne flytter hen til sønnen Nicolai Bast. Christoffer Bast dør i 1883. Carl Bast sælger begge dele til Frederik Andersen i 1885, der imidlertid kun er ejer i kort tid, inden han dør. Hans arvinger sælger i 1889 til slagter Christian Nielsen Bæk. Denne bliver også ejer af matr. nr. 60, og de 3 matr. nr. 60, 61 og 62 bliver i praksis slået sammen. Christian Nielsen Bæk rives de gamle huse ned og bygger et nyt hus på grundene o. 1905. Matr. nr. 60, 61 og 62 sammenlægges  i 1950  matrikulært til matr. nr. 60. Efter Christian Bæks enkes død overgår ejendommen i 1947 til sønnen Godfred Bæk.