Matr. nr. 20 ad Furreby (122)

Houmannsvej 17 2015

Bødker Mads Christensen Mølgaard indgår i 1863 aftale med Søren Jensen Mølgaard om forpagtning af grunden for en periode på 50 år. Forinden, i 1862, havde han solgt sit forholdsvis nyligt ombyggede hus på Vrenstedvej 10 til "Smørkræmmer" Jens Peter Larsen, på betingelse af, at denne byggede ham et erstatningshus et andet sted, Det blev så på den forpagtede grund på senere Houmannsvej. På Vrenstedvej rev Jens Peter Larsen Mads Christensens hus ned og opførte sit 3-etagers pakhus. Mads Christensen Mølgaard får ikke lang tid i sit nye hus. Han dør i 1865 kun 41 år gammel. Det kommer hans kone Mariane Jensdatter sig ikke over. Hun hænger sig kun 3 måneder efter mandens død. På grund af selvmordet bliver hun begravet uden jordpåkastelse på Skt Hans kirkegaard i Hjørring.

Huset med tilhørende forpagtningskontrakt på grunden bliver solg på aukton den 2.6.1867, hvor bødker Carl Frederik Heise køber den. Han sølger imidlerti hurtigt ejendommen videre til fisker Jens Sand Gundersen. Huset takseres og brandforsikres i 1868, men beskrivelsen af huset findes ikke i de tilgængelige taksationsprotokoller. Af forsikringsprotokollen fremgår, at det vendte nord-syd, var af bindingsværk og med tegltag, og at det lå 16 alen fra Jens Mortensen Kobbers hus. Jens Sand Gundersen dør allerede i 1870 kun 35 år gammel.

Hans enke Else Marie Andersen gifter sig efterfølgende med Jens Peder Madsen. De sælger i 1877 ejendommen til arbejdsmand Søren Madsen Pedersen (den senere ejer af matr. nr. 20u), der på det tidspunkt lige er blevet gift. I 1883 afvikler Søren Madsen Pedersen forpagningskontrakten på jorden og køber grunden af Søren Jensen Mølgaard  Derefter sælger han i 1884 ejendommen til murer Jacob Pedersen. Jacob Pedersen udstykker grunden i 1888 i matr. nr. 20ad og 20bb og sælger den nordlige parcel 20bb til kaptajn Søren Madsen. Den sydlige parcel 20ad beholder han selv. I 1896 sælger han matr.nr. 20ad til Niels Adolf Georg Jensen.

Niels Adolf Georg Jensen var født i Løkken i 1867. Forældrene var skrædder Anders Chr. Jensen og Marie Nielsen Grønbæk (matr. nr. 96, Vittrupsvej 7). Han bliver i 1891 gift med Elsine Karoline Kristensen, datter af arbejdsmand Christian Ole Christiansen (matr. nr. 21, Vendelbogade 3). De får 13 børn. Niels Adolf Jensen var fisker og blev senere fiskeksportør. I en periode var han også opsynsmand for redningsbåden. I 1911 udvider han ejendommen med en lille stykke grund mod øst (matr. nr. 20by) Elsine Karoline dør i 1941. Han opnår at bo 65 år i huset. Han dør i 1961. Det gamle hus rives ned og erstattes af et nyt hus, der vender øst-vest formentlig omkring 1910. I 1947 sælger han huset til to af børnene.

Matr. nr. 20ad og 20by sammenlægges matrikulært til matr. nr. 20ad i 1950.