Matr. nr. 20ac Furreby (12-72)

Houmannsvej 15. Ukendt datering

Huset var den østlige del af det hus, Niels Jensen bygger og får takseret i 1850. Da enken Birgitte Kaastrup i 1853 sælger den vestlige del af huset beholder hun selv de 5 østlige fag og bliver boende her. Denne del af dobbelthuset indrettes med stue, spisekammer, køkken, bryggers og gang. Som noget specielt er der er i gangen indrettet lokale til byens sprøjte (hendes far var brandfoged). Dobbelthuset bliver omtakseret i 1854 (vis). Birgitte Kaastrup bliver gift 2. gang med skomager Johan Joachim Bach, og de bor sammen i huset ved folketællingen i 1855. I 1855 sælger hun den anden halvdel af huset til Peder Chr. Pedersen, der også er fisker, og flytter tilsyneladende fra byen.

Peder Chr. Pedersen var søn af fisker Peder Chr. Pedersensen (matr. nr. 61, Klithavevej 6) og bror til Jens Chr. Pedersen i den anden del af dobbelthuset. Han var født i Løkken 1823 og sejlede som sømand og blev senere fisker som faren og broren. Huset købes, da han gifter sig med Ane Nielsdatter, datter af fisker Niels Olsen (matr. nr. 38, Anton Bast vej 7). Ane Nielsdatter dør i 1870, og han bor der som enkemand indtil 1887, hvor han sælger huset til svigersønnen murer Jens Sørensen, gift med datteren Else Marie. Han dør 3 måneder efter. Ved matrikuleringen i 1883, får ejendommen matr.nr. 20 ac.

Houmannsvej 15 2015

Jens Sørensen sælger i 1896 huset til Søren Mourits Jensen, der var barber og fisker og senere blev fiskehandler. Hans kone, Nielsine Kirstine Damsgaard, dør i 1920, og datteren Larsine Petrine Jensen bliver husholderske hos ham. Hun får skøde på huset i 1927. Hun sælger i 1979 ejendommen til Den Apostolske Kirke