Matr. nr. 20 ab Furreby (12-72)

Houmannsvej 13 formentlig i 1860'erne

Niels Jensen køber grunden i 1850 af skudehandler Nicolai Thomsen Jensen. Beliggenheden er beskrevet i skødet, og det fastlægger beliggenheden til senere matr. nr. 20ab/ac. Niels Jensen har allerede bygget huset, da han får skøde på grunden. Det takseres og forsikres i 1850 (vis). Huset var på 9 fag opført af bindingsværk med mur af brændte sten og stråtag med 2 rader sten i tagskægget.Det var indrettet til 2 stuer, sove- og spisekammer, gang, køkken og bryggers.

Niels Jensen var født i 1827. Forældrene var Jens Nielsen Poulsen Bergen og Elisabeth Marie Jensdatter (matr. nr. 79, Asylvej 5). Han bliver sømand som faren og gifter sig i 1850 med en datter af Niels Kaastrup, Birgitte Cathrine Kaastrup. Han dør imidlertid allerede i 1853 kun 26 år gammel. Dødsårsagen er ikke angivet i kirkebogen, det kan være drukning, men i så fald er han blevet bjærget, for han begraves på Furreby kirkegård.

Birgitte Kaastrup sælger efter mandens død de 4 vestligste fag af huset til fisker Jens Chr. Pedersen. Denne forlænger huset med 2 fag, og indretter det til selvstændig bolig med 2 stuer, sovekammer, køkken og bryggers. Begge dele af dobbelthuset takseres i 1854 (vis). Jens Chr. Pedersen var søn af fisker Peder Chr. Pedersen (matr. nr. 61, Klithavevej 6) og bror til Peder Chr. Pedersen, der senere køber den anden del af dobbelthuset. Han var født i Aasendrup i 1822, inden forældrene blev gift. Han dør i 1868 - han hænger sig.

Huset sælges via skifteretten til Christen Jensen, der også er fisker. Han var født i Vrensted i 1837 og var netop blevet gift med Sidsel Marie Christensen fra V. Hjermitslev. Han får heller ikke et langt liv. Han dør i 1873. Enken, Sidsel Marie Christensen gifter sig året efter med sømand Levin Simonsen, der var søn af Simon Madsen Schøtt (matr. nr. 25, Vendelbogade 5). Ejendommen får ved matrikuleringen i 1883 matr. nr. 20 ab.

Vrenstedvej 13 2015

Levin Simonsen sælger i 1884 huset til Jens Christian Nielsen, der hurtigt sælger det videre til fisker Christian Mortensen. Tømrer Anton Jensen Nielsen køber det i 1895, men sælger det til fisker Jens Nicolai Christiansen i 1903, da familien i stedet for flytter ind nabohuset (matr. nr. 20aa), som sønnen Svennevig Nielsen Kaastrup har fået overdraget. Jens Nicolai Christensens søn, Christen Thorvald Christiansen arver huset i 1920 og sælger det til Thorkild Hansen. Huset har herefter forskellige ejere, indtil maler og bogtrykker Peder Christian Christensen køber det i 1925. Herfra begynder han i at udgive Løkken Avis og at drive bogtrykkeri. Han får tuberkelose og dør i 1930. Enken Marie Christensen blev boende i huset. Hun bliver senere gift med Jacob Peter Jacobsen. De overdrager i 1955 huset til Kirstine Hyllested og Henry Hvilshøj Christensen.