Matr. nr. 20 aa Furreby (12-77)

Houmannsvej 11 2015

Svenning Nielsen Kaastrup køber et ubebygget grundstykke på 50 x 20 alen af skudehandler Nicolai Thomsen Jensen i 1852. Grundstykkets beliggenhed er beskrevet i skødet, og det fastlægger placeringen til senere matr. nr. 20aa Furreby. Her bygger Svenning Nielsen Kaastrup et hus, som han får takseret og forsikret i 1852 (vis). Huset var på 7 fag opført af bindingsværk med tavlemur (udmuret med brændte sten) og tegltag. Indrettet med 2 stuer, 2 kamre, gang og køkken. Svenning Kaastrup var født i 1829 som søn af skrædder Niels Kaastrup (vendelbogade 6). Ifølge Skødsholm var det Niels Kaastrup, der byggede huset og Niels Jensens (gift med datteren Birgitte Cathrine Kaastrup) hus på nabogrunden. Det kan godt passe, at han bygger huse til sønnen og datteren.

Svenning Nielsen Kaastrup var skipper, bl.a. på sluppen ”Familien” af Løkken. Han blev i 1852 gift med Ane Jensen fra Sdr. Harritslev, og det er selvfølgelig det, der har udløst grundkøb og husbyggeri. Han bliver boende i huset til sin død i 1896. Enken Ane Jensen bliver boende efter mandens død. I 1904. I 1904 bliver ejendommen ved gavebrev overdraget barnebarnet, Svenning Kaastrup Nielsen (født 1894), dog bestyret af faren Anton Jensen Nielsen, indtil han er fyldt 18 år. Familien flytter herefter ind i huset til Ane Jensen. Hun bor der indtil sin død i 1910. Svenning Kaastrup Nielsen bliver tømrer, som faren.

Anton Jensen Nielsen og Dorthea Kaastrup bor i huset indtil de dør i henholdsvis 1938 og 1939. Efter Svenning Kaastrup Nielsen død i 1953 overtager enken Johanne Kaastrup Nielsen huset.