Matr. nr. 35 (12-95)

Anton Bast Vej 1 2015

På det ældste kort over Løkken fra 1807 er vist et hus på grunden. Det var et fæstehus beboet af fisker Ludvig Christensen. Ludvig Christensen er ved folketællingen i 1787 tjenestkarl hos skudehandler Jacob Thomsen Ingstrup. Ved folketællingen i 1801 bor han sammen med sin kone Caren Christensdatter i et hus, som med stor sandsynlighed er huset på senere Anton bast Vej. Hun dør i 1807 og han gifter sig igen i 1808 med Anne Jensdatter, datter af Jens Bondgaard. Hun var storesøster til Poul Jensen Bondgaard (matr. nr. 11) og født i 1762. Huset forbliver fæstehus helt indtil Anne Bondgaard dør i 1842. Ludvig Christensen døde i 1815. Ejer af huset var sognepræsten i Børglum, Johan Chr. Albrechtsen. Han havde købt det i 1808 af Peder Mortensen Møller sammen med andre ejendomme i Furreby og Løkken. Han sælger det efter Anne Bondgaards død til Peder Christensen Knor.

Peder Christensen Knor var født i Pirrupvarre og sejlede som ung som matros. Senere blev han fisker. Han blev gift med Sidsel Marie Clemensdatter fra Furreby i 1827. De havde et barn sammen, inden de blev gift. Inden de flyttede til Anton Bast vej, boede de i Furreby. Peder Christensen Knor får huset takseret og brandforsikret i1856 formentlig efter en istandsættelse (vis). Det karakteriseres i taksationsrapporten som et ældre hus, men i god stand. Huset var på 7 fag af bindingsværk med dels murede, dels klinede vægge og havde straatag. Det var indrettet med storstue, gæstekammer, gang, dagligstue, sovekammer, spisekammer og køkken. Vinkelret på huset mod nord var tilbygget et tørvehus på 3 fag, også af bindingsværk med klinede vægge og stråtag.

Peder Christensen Knor sælger i 1860 huset til sønnen Jens Christian Pedersen, der var snedker, kort inden han dør. Denne sælger i 1863 den vestlige del af huset (8½ alen) og vinkelbygningen til svogeren Niels Henriksen. I 1864 sælger han den østlige del (11 alen) til Peder Kristian Knudsen. De to dele får ved matrikuleringen i 1871 henholdsvis matr. nr. 36 og matr. nr. 35.

Peder Christian Knudsen var fisker. Han bliver enkemand i 1875. I 1886 sælger han matr. nr. 35 til Mette Kirstine Nielsen, der var blevet husholderske hos ham efter konens død. Hun var datter af Niels Christian Christiansen og Mette Holmen (matr. nr. 37). Hun får huset overdragert mod at overtage pantegælden i det og sikre ham kost og pleje resten af hans levetid, hvor han har ret til at blive boende i huset. Han dør i 1891.

Efter Mette Kirstine Nielsens død arves ejendommen i 1905 af Marie Petersen. Efter forskellige ejere køber Laurits Knudsen huset i 1919. På et tidspunkt erstattes bindingsværket med grundmur og stråtaget med fast tag. På et billede fra o. 1908 har huset endnu stråtag, så det er formentlig eftér dette tidspunkt.

Anton Bast Vej 3 2015

Matr. nr. 36

Niels Henriksen køber den vestlige del af Jens Chr. Pedersens hus i 1863, bestående af 8½ alen af huset og vinkelbygningen, der var tørvehus og 8 alen langt. De var svogre, han var gift med søsteren Anne Marie Magdalener Pedersen. Handlen vsr betingert af, st Peder Chr. Knors enke, Sidsel Marie Clemmensdatter kunne blive boende sålænge hun lever Hun  dør i 1871. Niels Henriksens erhverv er ved folketællingen i 1870 angivet som rokkedrejer, ved folketællingen i 1880 står han som murer. Han kommer åbenbart ud i økonomiske vanskeligheder. I 1886 bliver ejendommen solgt via auktionsretten til snedker Adolph Nielsen. Denne dør i 1899 og enken, Ane Jørgine Jensen bliver siddende i uskiftet bo. Landpost Carl Christian Nielsen køber ejendommen i 1907.

Carl Christian Nielsen var født i Vrensted i 1862 og gift med Inger Kirstine Marie Svenningsen, der også var fra Vrensted. Han dør i 1911 og hun bliver siddende i uskiftet bo. Efter hendes død i 1933 overtager sønnen Georg Nielsen ejendommen. Han ejer den indtil 1959, hvor den går i arv til Nana Nielsen. Huset er bygget om og fornyet og vinkelfløjen udvidet, men man kan stadig fornemme det gamle hus bag ændringerne. 

Matr. nr. 38 (12-52)

Anton Bast Vej 7 2015

Niels Olesen køber en ejendom af sognepræst  i Børglum, Johan Chr. Albrechtsen i 1818. Skødet er ikke tinglæst, derfor kendes det nærmere indhold ikke, men det er nævnt i et senere skøde. Det vides såledse ikke, om det var et hus med grund, eller om det kun var en grund, Niels Olesen købte. Men hvis der har ligget et hus på grunden, har det formentlig været et fæstehus, og det hus, som Niels Madsen boede i indtil sin død i 1803. Niels Olesen var født i Norge i 1787. Han bliver i 1817 gift med Else Cathrine Ludvigsdatter, der var datter af fisker Ludvig Christensen, matr. nr. 35. Det fremgår af realregistret og skøde- og panteprotokollerne, at den ejendom, Niels Olesen køber i 1818, er den ejendom, der senere matrikuleres som matr. nr. 38 og 39.

Huset takseres i 1852 (vis). Det er en omtaksation, i forbindelse med Niels Olesen sælger den vestlige del (5 fag) af huset med grund til Nicolai Thomsen Bast. Taksationen, fra da huset blev forsikret, fremgår ikke af de bevarede taksationsprotokoller, men ud fra forsikringsnummeret, 12-52, kan sluttes at første taksation og oprettelse af forsikringen må være sket i 1841. Både numrene 12-51 og 12-53, er oprettet i 1841. Der står i taksationsprotokollen fra 1852, at huset er gammelt men vel vedligeholdt. Det underbygger, at det ikke er et hus, der er bygget af Niels Olesen, men at det lå der, da han købte ejendommen.

Den del, som Niels Olesen selv beholder i 1852 var kun på 3 fag og havde kun plads til stue og køkken. Huset havde udskud mod nord og var opført af bindingsværk med tavlemur mod syd, klinede vægge mod nord og øst og stråtag. Niels Olesen bliver enkemand i 1846, og han bor i de først år i huset sammen med sine 4 børn. Efter hans død i 1855 overtager sønnen Ole Chr. Nielsen ejendommen, der ved matrikuleringen i 1871 får matr. nr. 38.

Ole Chr. Nielsen var født i 1820 og blev som faren fisker. Han forbliver ugift og bor i huset, i perioder sammen med lillebroren Niels Chr. Nielsen og i perioder alene. I 1863 sælger han ejendommen til broren, men overtager den igen som arving, da broren dør. I 1881 sælger han ejendommen til Hans Chr. Pedersen med klausul om, at han har ret til at bruge et værelse, så længe han lever. Det gør han til efter 1880 (han er registreret ved folketællingen 1880), men flytter så. Det præcise årstal og hvor han flytter hen vides ikke. Han bor i huset sammen med Hans Chr. Pedersen og familie – kone og 4 børn. Det har været trangt på kun 23 m2.

Hans Chr. Pedersen var født i Ingstrup i 1838 og gift med Karen Marie Nielsdatter, der også var fra Ingstrup. Han var oprindeligt skrædder og flytter til Løkken i 1876. Om de allerede da flytter ind hos Ole Chr. Nielsen kan ikke ses, men de bor der ved folketællingen i 1880. På det tidspunkt er han gået over til at fiske, men familien modtager også fattighjælp. Økonomien bliver dog åbenbart rettet så meget op, at han får råd til at købe huset af Ole Chr. Nielsen i 1881. Hans Chr. Petersen ejer ejendommen indtil 1919, hvor han sælger den til Jens Klitfod, sikkert med aftale om, at de fortsat kan bo der til deres død. Karen Marie Nielsdatter dør i februar 1920 og Hans Chr. Pedersen i december 1920.

Jens Klitfod, der køber ejendommen i 1919, hed oprindeligt Jens Jensen (han tog navneforandring i 1917) og blev i 1917 gift med Christine Bast, datter af Nicolai Thomsen Bast. Christine Bast arvede matr. nr. 39a efter farens død, men den havde de solgt i 1917. Jens Klitfod sælger i 1928 matr. nr. 38 videre til Eugenius Bast, der var Christine Basts søn uden for ægteskab (døbt Theodor Nicolaj Eugenius Møller) og bogtrykkermester i København. Han sælger i 1930 ejendommen videre til Chr. Klitbo og P. Thomassen. Ejendommen overtages i 1952 af Jens Sørensen og Anna Margrethe Pedersen.

Huset, der ligger på grunden i dag, er ikke det gamle hus, det er højere og bredere. Ifølge BBR er det opført i 1927, og det er i så fald formentlig Eugenius Bast, der har fået det gamle hus revet ned og bygget nyt. Huset var oprindeligt ikke sammenbygget med huset på matr. nr. 37. Om det først er blevet det i 1927 er uvist. På et billede fra 1905 ser det ud til, at husene var sammenbyggede på dette tidspunkt (man ser husene oppe fra klitten, ovenfra og fra enden, så det kan ikke siges med 100 % sikkerhed). Hvis det er tilfældet, må huset også være ombygget/fornyet tidligere, og det er det selvfølgelig også med stor sandsynlighed, det var allerede et gammelt hus i 1852, da Niels Olesen fik det takseret. Det mest sandsynlige er, at det også er ombygget og fornyet i Hans Chr. Pedersens tid d.v.s i 1880’erne eller 1890’erne.

Matr. nr. 37 (12-49)

Anton Bast Vej 2015

Christen Clemmensen køber i 1798 et hus i af justitsraad Erich Wilsbeck til Sejlstrup, Hæstrupågaard og Rønnovsholm. Huset er beboet af madamme Cathrine Marie Stampe, enke efter degnen i Vrensted, og det er et vilkår for handlen at hun kan blive boende i huset, så længe hun lever. Ifølge skødet er huset endvidere tidligere afstået af Christen Clemmensens stedfader, Niels Madsen. Cathrine Marie Stampe bor allerede i huset ved folketællingen i 1787, og på det tidspunkt bor Niels Madsen der også. Huset er således oprindeligt bygget før 1787. 

Christen Clemmensen var født i 1776 uden for ægteskab. Hans mor blev senere gift med fisker Niels Madsen. Hun dør og Niels Madsen gifter sig i 1798 igen med Caren Andersdatter. Christen Clemmensen var sømand og blev senere fisker. Umiddelbart efter huskøbet i 1798 gifter han sig med Mette Kirstine Christensdatter. Ved folketællingen i 1801 bor de i en del af huset sammen med deres søn på 1 år og Cathrine Marie Stampe bor i en anden del sammen med en tjenestepige. Stedfaren Niels Madsen bor nabo til dem. Cathrine Marie Stampe dør i 1812. Huset Christen Clemmensen køber får ved matrikuleringen i 1871 matr. nr. 37, og handlen er registreret i realregistret under dette matr. nr.  

Christen Clemmensen og Mette Kirstine Christensdatter bor i huset til deres død i 1837 (de dør begge i 1837). Sønnen Niels Christian Christensen har på det tidspunkt boet hos dem i nogle år sammen med sin kone Mette Kirstine Holmen og børnene. Han var født i 1803 og ernærede sig som fisker og daglejer. Hun var datter af Christen Holmen på Løkkenskær og en søster til sadelmager Niels Chr. Holmen. De blev gift i 1833.. Huset takseres og brandforsikres i 1837 (vis), hvor Niels Christian Clemmensen står som ejer. Men det var han ikke formelt, han havde ikke tinglæst adkomst. Christen Clemmensen blev ved med at stå som ejer i panteregistret, indtil Mette Holmen i 1879 sælger det til datteren. Huset var på 7 fag, hvoraf 2 fag blev brugt som tørvehus, og resten var indrettet med 2 stuer, 2 kamre, 2 køkkener og bryggers. De to køkkener sikkert fordi de gamle boede på aftægt. Huset havde murede vægge mod syd ud for stuerne, resten var klinede vægge. Taget var stråtag. 

Også Niels Chr. Christensen bor der hele sit liv. Han dør i 1868 og Mette Holmen bliver siddende i uskiftet bo. I 1879 overdrager hun huset til datteren Mette Kirstine Nielsdatter med den klausul, at hun skal have lov at bo der restens af sit liv, og modtage kost og pleje i det omfang hun har behov for det. Men det bliver kun kortvarigt. Hun dør senere i 1879. Mette Holmen sælger i 1885 huset videre til Peder Hansen Pedersen og bliver husholderske hos Peder Kristian Knudsen, matr. nr. 35. Peder Hansen Pedersen udstykker i 1888 ejendommen i 2 parceller, matr. nr. 37a og matr. nr. 37b. Han ombygger og fornyr formentlig også huset. 37a sælger han til fisker Peter Anton Petersen og 37b til fisker Martin Lauersen. Sidstnævnte køber også 37a i 1895, og de to dele har herefter samme ejer. De bliver dog først matrikulært sammenlagt i 1950 som matr. nr. 37a.

Nielsine og Martin 1905

Martin Laursen havde tilnavnet Knolde. Baggrunden for det kendes ikke, men det kan være knyttet til hans fødested. Han var født uden for ægteskab i Hundelev i 1852. Han kaldes i øvrigt både Larsen, Laursen, Laustsen og Lauridsen i forskellige sammenhænge. Selv kirkebøgerne er uenige. Ifølge dem er han døbt Lauersen, men ved sin død kaldes han Laustsen. Hans børn får efternavnet Mortensen. Martinsen har nok ikke været så mundret. Martin Lauersen bliver gift med Nielsine Nielsen i 1875. På det tidspunkt har de allerede 2 børn sammen. De havde mødt hinanden, da de tjente på gården Overklit i 1870. Nielsine Nielsen var født i 1849 i Nørre Harritslev i Vennebjerg Sogn, og var datter af soldat Niels Pedersen Post og hustru Sara Larsdatter. Faren var død, da hun blev født, og er formentlig faldet i 3-års krigen. Moren gifter sig efterfølgende igen (med en mand der er 29 år ældre end hende) og Nielsine Nielsen bor hos dem, fra hun får det første barn, til hun bliver gift med Martin Laursen.

De første år, efter der er blevet gift, driver de et husmandssted i Nr. Harritslev. De flytter herfra til Hundelev omkring 1880 og i 1886 til Løkken, hvor de i 1888 køber huset på Anton Bast Vej. I Løkken bliver Martin Laursen fisker. Det er sikker det gode fiskeri i begyndelsen af 1880’erne, der får dem til at flytte til Løkken. Det er måske også penge tjent på fiskeriet, der gør dem i stand til at købe hus. Nielsine får job som badekone, da Badehotellet åbner i 1895. Hun passer hotellets badevogne på stranden. De får 7 børn. Martin dør i 1905 og Nielsine i 1913. Kort før sin død sælger Nielsine Laursen ejendommen til svigersønnen, arbejdsmand Jens Andreas Nielsen, gift med dateren Axeline Kirstine Nielsen. Axeline overtager huset efter mandens død i 1952 og ejer det indtil 1967. 

Husets bindingsværk bliver på et tidspunkt erstattet med grundmur og stråtaget med fast tag. Man kan på et billede fra 1908 se, at huset stadig havde stråtag på dette tidspunkt. Vinklen er en senere tilføjelse.

Matr. nr. 39a (12-80)

Anton Bast Vej 9 2015

Nicolai Thomsen Bast køber grunden (senere matr. nr. 39) med de vestlige 5 fag af huset af Niels Olesen i 1852. Han river sin del af huset ned og bygger et nyt hus i forlængelse af Niels Olesens østlige del. Det forsikres og takseres i 1853 (vis). Det nye hus var også på 5 fag med udskud mod nord, grundmuret mod syd, bindingsværk med klinede vægge mod nord, bræddebeklædning i enden og stråtag. Det var indrettet med 2 stuer, 1 kammer, gang og køkken. Det er angivet i taksationsprotokollen, at huset er nyopført.

Nicolai Thomsen Bast var født i 1828 som næstældste søn af skrædder Christoffer Bast (matr. nr. 62, Klithavevej 6). Han lærer skomagerfaget hos Lars Peder Løst i Løkken. Han er nygift med Dorthea Marie Kjeldsdatter fra Vidstrup, da han køber grund og bygger hus, og i gang med at etablere sig som skomagermester. Men skomagerforretningen har åbenbart svært ved at give et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag, for ved nogle af de senere folketællinger står hans erhverv angivet som fisker. Så han driver også fiskeri. Nicolai og Dorthea Marie får 11 børn, hvoraf 5 dør som små. De er nogle af de første til at bakke op om Metodistmenigheden, da Metodistkirken etablerer sig i Løkken.

Nicolai Bast udstykker i 1885 ejendommen i matr. nr. 39a, den sydlige del med huset, og 39b, den nordlige ubebyggede del. Matr. nr. 39b sælger han til sønnen Gustav Bast. I 1895 sker der en yderligere opdeling. Den vestlige ubebyggede del af matr. nr. 39a, skilles fra og sælges som matr. nr. 39c til slagter Christen Madsen. Dorthea Marie Kjeldsdatter dør i 1903 og Nicolai Bast i 1906. Matr. nr. 39a arves af datteren Christine Bast. Hun gifter sig i 1917 med Jens Jensen, der efterfølgende tager navneforandring til Jens Klitfod, og han bliver via ægteskabet ejer af ejendommen, men kun for at sælge den videre til Christines bror Anton Bast i 1917.

Anton Bast var født i 1867 og nr. 8 i børneflokken (Christine var lige efter – født i 1869). Han var som ung aktiv i Metodistkirken i Løkken og kom på Metodisternes præsteskole i København. Herfra tager han eksamen i 1890. Efter ansættelser i Vejle, Odense og Randers bliver han i 1902 distriktsforstander i København (svarende til provst i Folkekirken). Toppen af karrieren når han i 1920, da han bliver valgt som den første Metodistbiskop i Skandinavien. I 1926 slutter karrieren brat, da han bliver anklaget for at have rod i sin administration og idømt 3 måneders fængsel for underslæb. Efter domfældelsen vælger han i 1928 at forlade Metodistkirken. Han tager først ophold hos en ven i Tyskland og stifter senere en frikirke i København. Han dør i 1937.

Anton Bast køber i 1927 også matr. nr. 39b. og opholder sig i disse år i Løkken i flere omgange. I 1936 sælges matr. nr. 39a via auktionsretten til datteren Else Dorthea Fønss, gift med skuespilleren Olaf Fønss. Sønnen Jørgen Bast arver matr. nr. 39b efter Anton Basts død. Begge ejendomme sælges i 1942 til Niels Kaj Jerne, gift med maleren Tjek Jerne. Og de har herefter fælles ejer og bliver på et senere tidspunkt matrikulær sammenlagt til matr. nr. 39a. Niels Kaj Jerne ejer dem til 1950, hvor de bliver solgt til Inger Solberg.

Huset er selvfølgelig ombygget og fornyet flere gange, siden det blev bygget i 1853. Hvornår bindingsværket med lerklinede vægge mod nord erstattes af grundmur vides ikke, men det kan meget vel være i 1895, hvor matr. nr. 39c bliver stykket fra, og der bliver bygget til i forlængelse af den vestlige gavl og træbeklædningen der forsvinder. 1928, hvor der ombygges øst for, kan også være et år med ombygninger. Der tinglyses i alt fald det år en deklaration om fælles brandgavl mellem matr. nr. 39a og 38. Måske erstattes stråtaget på det tidspunkt af fast tag.

Matr. nr. 39b

Grunden udstykkes fra matr. nr. 39 i 1885, og Nicolai Bast sælger den i 1886 til sønnen Gustav Elsenius Bast, der var fisker. Han var født i 1860 og var nr. 5 i børneflokken, men den ældste af de børn, der nåede voksenalderen. Også for ham var baggrunden giftemål. Han var i 1884 blevet gift med Antoinette Jørgine Jensen (kaldet Gine) datter af kobbersmed Anton Peder Jensen (matr. nr. 17, på hjørnet af Nørregade og Vendelbogade ). Hvornår Gustav Bast bygger hus på grunden er lidt usikkerte. Formentlig umiddelbart efter grundkøbet, men det kan godt være påbegyndt før skødet skrives. Gines far dør i 1885, og arven herfra har sikkert været med til at finansiere husbyggeriet.

Gustav Bast bliver som forældrene medlem af Metodistmenigheden. Det bliver Gine også i 1885, efter hun var blevet gift med Gustav. Hun bliver imidlertid udelukket fra menigheden i 1887 for usømmelig opførsel og slagsmål, står der i protokollen. De nærmere omstændigheder kendes ikke, men det har ikke været rart hverken for hende eller familien. Gustav Bast dør i 1901 og Gine sidder tilbage som enke med 7 børn i alderen 0-12 år. Hun kommer under fattigforsørgelse og må i 1905 sælge huset og flytte hen, hvor hun kan sidde til leje. Hun dør i Hjørring i 1944.

Køber af huset er Jørgen Ejlert Christensen, der dog med det samme sælger ejendommen videre til fisker og arbejdsmand Thomas Christian Jensen. Han var født i 1876 i Furreby, uden for ægteskab, og flytter ind i huset sammen med sin mor. Han forbliver ugift. Hans liv ender tragisk. Huset bliver i 1927 solgt til Sigurd Damgaard, formentlig fordi Thomas Chr. Jensen er tvunget til det. Både han og moren kommer på Skøttrup Fattiggård. Hun dør en måned efter hussalget, men i en alder af 82, så det behøver ikke at have noget med flytningen at gøre. Han dør 6 dage efter hende - han hænger sig. I Kirkebogen har man først skrevet, at han var vagabond, men streget det ud og skrevet at han opholdt sig på Skøttrup Fattiggaard, så han har haft store problemer af en eller anden art.

Sigurd Damgaard køber åbenbart huset på Anton Basts vegne, for huset skødes videre til denne, samme dag som Sigurd Damgaard køber det. Efter Anton Basts død i 1937 arver sønnen, forfatter og forlægger Jørgen Bast matr. nr. 39b. Han sælger den i 1942 til Niels Kaj Jerne.
Hvornår huset på grunden rives ned, vides ikke. Det mest sandsynlige er nok, at det sker omkring 1927, efter Thomas Chr. Jensen er tvunget til at sælge det, og hvor det kan have været i en dårlig forfatning. Det kan også være mens Anton Bast eller sønnen Jørgen ejer det. Det findes ikke på et billede, der kan dateres til 1945-47, så det er med stor sandsynlighed væk, allerede da Niels Kaj Jerne køber det.
Matr. nr. 39b udgår, da grunden sammenlægges med matr. nr. 39a.